Šis dokumentas (toliau – Taisyklės) aprašo naudojimosi plagiatas.lt taisykles, su kuriomis sutikę galite naudotis plagiatas.lt sistema. Naudodamiesi plagiatas.lt Jūs sutinkate su šiomis Taisyklėmis ir patvirtinate, kad galite būti teisiškai šių Taisyklių įpareigotas. plagiatas.lt šias Taisykles gali pakeisti bet kuriuo metu vienašališkai, atnaujinant šį puslapį. Jūs turite periodiškai tikrinti šį puslapį ir įsitikinti ar jis nebuvo atnaujintas. Nesinaudokite plagiatas.lt jei su šiomis Taisyklėmis nesutinkate.

Registracija

Vartotojai nesiregistruoja. Pavieniams klientams sistema sukuria unikalius url adresus ir išsiunčia tas nuorodas į el.paštą

Dokumentų įkėlimas

Užsiregistravęs vartotojas gali įkelti tekstinius dokumentus į sistemą. Įkeltas dokumentas bus sulygintas su mūsų ir partenrių duomenų bazėse esančiais dokumentais, kad galima būtų nustatyt reikšmingesnius sutapimus. Dokumentas gali būti nepatikrintas vartotojui nesumokėjus už tikrinimo paslaugą. Patikrinus dokumentą vartotojas jį galės ištrinti iš sistemos. Įkelti dokumentai saugomi ne mažiau kaip trejus metus.
Įkelti dokumentai griežtai saugomi ir jokiomis aplinkybėmis nesuteikiami trečiosioms šalims (išskyrus atvejus jei yra aiškus dokumento autoriaus sutikimas). Įkelti dokumentai be autoriaus sutikimo neįtraukiami į mūsų duomenų bazes.
Įkelti dokumentai gali būti įtraukti į mūsų duomenų bazę paties vartotojo, pageidaujančio apsaugoti savo darbo autorines teises ar suteikti viešą/mokamą prieigą prie savo dokumentų. Šiuo atveju autorių teisės ir turtinės teisės lieka vartotojui. Mes galime fiksuoti vartotojų veiksmus ir kai kuriuos duomenis (tokius kaip IP adresus, įkeltų dokumentų apimtį, ryšio duomenis, patikros rezultatus ir kitus duomenis) statistiniais, analitiniais ir marketingo tikslais.

Pinigų grąžinimas

Sistemos administratorius grąžina pinigus vartotojui pareikalavus. Tačiau ne vėliau, nei 14 dienų nuo sumokėjimo fakto.

Saugumas

Svetainė naudoja SSL informacijos šifravimo technologiją, todėl Jūsų perduodama informacija svetainėje yra apsaugota. Už šios technologijos garantuojamą saugumą atsako saugumo sertifikatą išleidusi įstaiga.