Pinigai, kuriuos vartotojas išleidžia plagiatas.lt paslaugoms įsigyti, gali būti grąžinti laikantis čia aprašytų sąlygų ir tvarkos.

  1. Pinigai grąžinami, jeigu nuo jų išleidimo paslaugoms įsigyti nepraėjo daugiau, nei 14 kalendorinių dienų.
  2. Pinigai gali būti grąžinami ir praėjus daugiau, nei 14 kalendorinių dienų, jeigu yra nutraukiama paslaugų prenumerata. Tokiu atveju, grąžinama suma už nepanaudotą paslaugų laikotarpį.
  3. Klientas gali reikalauti grąžinti pinigus dėl bet kokios priežasties – priežasties svarumą įvertina paslaugos tiekėjas. Jis gali atsisakyti grąžinti pinigus, tačiau deklaruoja, kad laikosi lanksčios pinigų grąžinimo praktikos.
  4. Pageidaujant grąžinti pinigus, klientas pirma informuoja el.paštu, o grąžinamai sumai viršijant 30 eur., turi atsiųsti popierinį arba elektroninį laisvos formos reikalavimą su nurodyta sąskaita grąžinimui ir parašu adresu Švietimo inovacijų institutas, Gedimino 28/2 -902 Vilnius