Sąvokos

Duomenų valdytojas ir svetainės www.plagiatas.lt operatorius (toliau – Duomenų valdytojas) yra Viešoji įstaiga Švietimo inovacijų institutas, imonės kodas 304412627 , adresas korespondencijai – V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius , Lietuvos Respublika, elektroninio pašto adresas – noreply@plagiatas.lt


Vartotojas – veiksnus fizinis asmuo, užsiregistravęs arba amokėjęs paslaugą interneto svetainėje www.plagiatas.lt

Ši Privatumo politika (toliau – Politika), reglamentuoja pagrindinius duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus, kuriais remiasi Duomenų valdytojas tvarkydamas Vartotojo duomenis.

Registracija – Vartotojo duomenų suvedimas į svetainėje www.plagiatas.lt pateiktą registracijos anketą.

Bendrosios nuostatos

Vartotojo asmens duomenų tvarkymą nustato Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą, bei ši Politika.

Vartotojų duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais paslaugos Vartotojams teikimo tikslais, tvarkomi sąžiningai ir tiksliai.

Duomenų tvarkymas

Vartotojas sutinka, kad duomenys, kuriuos jis pateikia savo noru, būtų tvarkomi remiantis šia Politika.

Vartotojas turi teisę keisti ir (arba) atnaujinti pateiktą informaciją, išskyrus el. pašto adresą ir atsiskaitymo valiutą.

Duomenų valdytojas pripažįsta ir gerbia kiekvieno Vartotojo, kuris atlieka Registraciją interneto svetainėje plagiatas.lt, teisę į privatumą. Duomenų valdytojas renka ir naudoja Vartotojo asmens duomenis (vardą ir pavardę, mokymosi įstaigą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kitą registracijos anketoje nurodytą informaciją) paslaugų užsakymų apdorojimui arba kitų prisiimtų sutartinių isipareigojimų vykdymui, taip pat statistikos ir rinkodaros tikslais. Vartotojo nurodyti elektroninio pašto adresas ir telefono numeris, Vartotojui nesutikus, nebus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais.

Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti Vartotojo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Duomenų valdytojo darbuotojus, teikiančius Vartotojui paslaugą arba kitas su Vartotojo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Duomenų valdytojo darbuotojai prieš vykdydami duomenų valdymo funkcijas yra supažindinami su šia Politika, bei visais teisės aktais, reglamentuojančiais duomenų apsaugą. Teisė darbuotojams valdyti duomenis panaikinama, atimant prisijungimo prie duomenų saugyklos kodus arba juos pakeičiant. Visais kitais atvejais Vartotojo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali buti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

Neasmeninius Vartotojo duomenis, t. y. duomenis, susijusius su Vartotojo įsigytomis paslaugomis, Duomenų valdytojas gali naudoti statistikos ir rinkodaros tikslais. Toks statistikos duomenų rinkimas neleis tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti Vartotojo asmens tapatybės. Duomenų valdytojas statistinius duomenis gali naudoti savo nuožiūra.

Asmens duomenys tvarkomi naudojant saugias priemones, apsaugancias šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo arba kitų neteisėtų veiksmų.

Asmens duomenys saugomi ne trumpiau kaip vienerius metus nuo paskutinio prisijungimo momento.

Politikos keitimas

Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti Politiką pranešdamas apie tai savo svetainėje plagiatas.lt.

Politikos papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y., nuo tos dienos, kai jie atsiranda interneto svetaineje plagiatas.lt.

Jeigu Vartotojas nesutinka su nauja Politikos redakcija, jis turi teisę raštu jos atsisakyti.

Jei po Politikos papildymo arba pakeitimo Vartotojas ir toliau naudojasi interneto svetainės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Vartotojas sutinka su naująja Politikos redakcija.

Informacijos pateikimas ir perdavimas

Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų valdytojui yra pateikiami elektroniniu paštu noreply@plagiatas.lt arba paštu.

Atsakymą Duomenų valdytojas pateikia ta pačia forma, kuria buvo gautas pranešimas arba pretenzija.

Slapukai (angl. cookies). Ką daro slapukai? Kaip atsisakyti slapukų?

Į Jūsų kompiuterio naršyklę plagiatas.lt gali įrašyti slapukų. Slapukas – tai mažas duomenų rinkinys, kuris naudojamas renkant tam tikrą informaciją apie Jūsų kompiuterį. Pavyzdžiui, ar dažnai lankotės mūsų svetainėje, ką veikiate apsilankę. Duomenų rinkiniuose nėra asmeninės informacijos, bet, jei teikiate tokią informaciją mums, pvz., registruodamiesi mūsų svetainėje, tai gali būti nuoroda į informaciją, esančią duomenų rinkinyje.

Galite leisti įrašyti slapukus arba jų atsisakyti. Dauguma žiniatinklio naršyklių automatiškai priima slapukus, bet galite pakeisti savo naršyklės nuostatas, jei norite nepriimti slapukų arba gauti įspėjamąjį pranešimą prieš juos įrašant. Paskaitykite savo naršyklės instrukcijas ar tiesiog sužinokite daugiau apie šias funkcijas. Jei pasirenkate nepriimti slapukų, gali būti, kad negalėsite naudotis interaktyviomis šios ar kitos svetainės