Plagiato aptikimas

Kaip aptinkame plagiatą

Ši sistema aptinka, ar įkeltame dokumente esantis tekstas buvo įkėlimo momentu aptinkamas kituose šaltiniuose. Praktiškai tai reiškia, kad pirmesnis laike publikavimas preziumuoja autorystės pripažinimą. Tokia traktuotė nepriskiria turtinių teisių ar jų pažeidimo fakto. Tačiau kaip pagalbinė priemonė leidžia atpažinti, ar tekstas įkėlimo momentu buvo publikuotas. Šios sistemos pažymėtas plagiatas neprivalo būti nuginčytas teismine tvarka. Sistema taip pat atpažįsta, jeigu citavimas pažymėtas ne pagal priimtus citavimo stilius arba yra perteklinės apimties. Sistema taip pat negali atpažinti, ar autorius neplagijuoja pats savęs, pavyzdžiui, tokiu atveju, kai autorius savo mokslinį darbą publikavęs viešai ir po to tikrina originalumą su šia sistema.