Plagiato apibrėžimas

Yra kelios plagiato reikšmės ir čia pateikiame visas reikšmes informuotumo tikslais. Tarptautinių žodžių žodynas nurodo,kad plagiatas( plagiãtas sm. (2) - svetimos autorystės, svetimo veikalo ar išradimo pasisavinimas; pats toks paskelbtas veikalas ar išradimas. Mykolo Romerio universiteto Studijų rezultatų vertinimo tvarka (29 straipsnis) išskiria šiuos plagijavimo būdus:
1) Kopijavimas – rašto darbas ar jo dalys yra parašytos pažodžiui perrašant kito autoriaus tekstą nenurodant šaltinio arba nurodant šaltinį, tačiau neišskiriant perrašyto teksto kabutėmis.
2) Netinkamas perfrazavimas - rašto darbas ar jo dalys yra parašytos perfrazuojant kito autoriaus tekstą nenurodant šaltinio.
3) Netinkamas citavimas – rašto darbo tekste, lentelėse ar paveiksluose yra pateikiami duomenys nenurodant šaltinio (išskyrus tuos atvejus, kai duomenys yra surinkti paties autoriaus).
4) Saviplagiatas (angl. self-plagiarism) - didelės savo paties kūrinio dalies atkartojimas nenurodant (necituojant) pirminio publikavimo šaltinio.